• IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES

Phin lọc bụi hơi dầu 7580P100

Mã sản phẩm:

Xuất xứ:
Giá: 195 VNĐ
Đã xem: 2212

Phin lọc được thiết kế sử dụng trong môi trường lọc bụi có hơi dầu (P100), hiệu quả đến 99,97% cho tất cả các hạtSản phẩm khác